Menu CC
Menu CC

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri Sahibi Başvuru Formu

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerine Kanun kapsamında bazı haklar tanınmıştır. Lütfen Kanun kapsamında haklarınızdan yararlanmak üzere, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize ileteceğiniz taleplerinizi, işbu başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurarak 

-ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “VERY CHIC ZENGİN HÜSEYİN SOKAK NO 9 GÜMBBET BODRUM MUĞLA” adresine

-5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile iletiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

  1. VERİ SAHİBİNİN BİLGİLERİ Adı- Soyadı: .............................................................................

T.C. Kimlik Numarası (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için) .....................................................

Uyruğu ve pasaport/kimlik numarası (Yabancılar için): ...............................................................

Telefon Numarası: ..........................................................................................................

  

Yerleşim Yeri/İş Yeri Adresi: ..........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

E-posta Adresi:..........................................................................................................

 

  1. ŞİRKETİMİZ İLE İLİŞKİNİZ (LütfenŞirketimizileolanilişkinizibelirtiniz.Müşteri,işortağı,çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

Müşteri

Ziyaretçi

İş Ortağı

Çalışan

Diğer (Lütfen belirtiniz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. BAŞVURU İÇERİĞİ (Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri başvuruya ekleyiniz.)

 

 

 

 

  1. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim. İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış̧ olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurul tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

Başvuruya Yanıtın Bildirilme Yöntemi (Lütfen seçim yapınız)

☐ Beyan etmiş olduğum adresime posta ile gönderilmesini istiyorum.

☐ Beyan etmiş olduğum e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Başvuru Sahibi/Kişisel Veri Sahibi: ..................................................................................

Adı Soyadı: .............................................................................

Başvuru Tarihi: .............................................................................

 

İmzası: .............................................................................

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerine Kanun kapsamında bazı haklar tanınmıştır. Lütfen Kanun kapsamında haklarınızdan yararlanmak üzere, Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize ileteceğiniz taleplerinizi, işbu başvuru formunun açık ve tam bir şekilde doldurarak

ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “ZENGİN HÜSEYİN SOKAK NO 9 GÜMBBET BODRUM MUĞLA” adresine

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza” ile imzaladıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta ile iletiniz. Formu doldurmak için aşağıda görebilirsiniz. Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.